Chaos (Wordless Wednesday)

4 thoughts on “Chaos (Wordless Wednesday)

Add yours

    1. Pinagpapawisan ang mga kilikili at nanlilimahid sa libag ang singit sa init ng araw at sa usok ng sasakyan habang papasok sa opisina na naglalakad dahil walang dyip at minsan, wala nang pamasahe dahil ubos na budget at matagal pa ang swelduhan… (Hiningal ako sa haba… Hehehe!)

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: